10 bra skäl för BI

10 bra skäl för BI 2017-05-22T14:03:59+02:00

Armbandsur

  1. Rollbaserade rapporter anpassade till enskilda behov.
  2. Löpande analys av kundsegment, lönsamhetsanalyser och bättre precision på efterfrågeprognoser. Snabb och direkt information om kundaktiviteter och utfall.
  3. Öka kundbelåtenheten, tjänster och avkastning genom sofistikerade, men ändå lättanvända analyser, för att garantera lönsamhet, minimera kostnader och ta vara på kundlojalitet.
  4. Ge personalen i främsta ledet möjlighet att förutse och bemöta kundbehov med hjälp av lättanvända verktyg och genom att förse dem med underlag för agerande.
  5. Ge säljare förmåga att upptäcka och utnyttja nya möjligheter på marknaden.
  6. Prestationsuppföljning underlättas liksom administration av budget och mål.
  7. Öka insynen i och kontrollen över ekonomiska och andra risker.
  8. Enklare att skapa målgrupper och marknadsföra på ett mer personligt och effektivt sätt.
  9. Samverka tydligare med leverantörer och andra samarbetspartners. BI gör det möjligt att synkronisera säljprognoser, produktion, leveranser, distribution och utveckling för efterfrågedriven tillverkning.
  10. Bättre kostnadskontroll genom övervakning och möjlighet att snabbt reagera på fluktuerande kostnader. Bra verktyg för att analysera och minska fasta materiella kostnader, förbättra flödet och kostnader för driftsprocesser. Lättare att skydda små marginaler mot höga, fasta kostnader.