BI-plattformar

BI-plattformar 2017-05-22T14:03:59+02:00

Ställning

Stora leverantörer av BI-plattformar är:

QlikView

QlikView är ett svenskt företag med 15 000 kunder och 570 000 användare i fler än 100 länder. QlikView är funktionsrikt, lättanvänd och ger relativt korta implementeringstider. Kan användas av många olika typer av affärsanvändare för allt från storskaliga analyser till sökningar i de vanligaste kontorsprogramvarorna.

QlikView visar data i ett lättförståeligt användargränssnitt där användarna kan utforska och analysera informationen interaktivt.

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Business Intelligence är en komplett produktsvit för BI. Grunden är Business Intelligence-plattformen i Microsoft SQL Server med funktioner för rapporter, analyser, datautvinning, OLAP (online analytical processing), hämtnings-, transformerings- och laddningsverktyg (ETL), och datalagring (data warehousing).

Det välkända gränssnittet för de flesta användarna är Microsoft Office, men det finns även gränssnitt för mera komplexa BI-tillämpningar som analysapplikationer, styrkort och instrumentpaneler.

SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects har funktioner för avancerade analyser, dashboard och visualisering, informationsinfrastruktur, frågor, rapporter och analyser. SAP grundades 1972 och har försäljnings- och utvecklingsställen i mer än 50 länder över hela världen.

Idag använder kunder i mer än 120 länder SAPs applikationer – från unika lösningar som tillfredsställer behoven hos små och mellanstora företag till programsviter för globala organisationer.

[/fusion_text]