Intelligentare beslut

Intelligentare beslut 2017-05-22T14:03:59+02:00

Tidningskonsulter

Intelligentare beslut kräver information

Affärsverksamheter som vill ha effektivt beslutsfattande i sina organisationer har nytta av Business Intelligence. Beslutsstöd eller affärsanalys gör det lättare för alla inom organisationen att analysera, dela och reagera på affärsinformation från en säker, centraliserad källa. När alla har samma information gynnas även samarbete i organisationen.

Agios erbjudande

Beslutsstöd från Agio är tjänster och lösningar som förbättrar beslutsprocesser. Vi kombinerar kunskap om ledning och styrning med kunskap om databaser och verktyg för datapublicering. Vi har mycket god erfarenhet av att hjälpa kunder till rätt systemlösning utgående från egna verksamhetsmål och situation.

Agio levererar både nyckelfärdiga lösningar som installerade system eller som tjänst och expertstöd i befintliga projekt. När vi levererar system eller tjänster baserar vi det på produkter från ledande produktpartners såsom QlikView, Business Object och Prodacapo.

Agio kan och har erfarenhet

Agio kan datalager, migrering och förvaltning av BI-applikationer, kalkylsystem, anonymisering av data, rapportverktyg, utveckling, driftsättning, drift, kundsupport och vidareutveckling, statistikgenerering, bemanningsplanering, resursfördelning, projektkalkylering, kassaredovisnings- och avstämningssystem, säljstödssystem, rutiner och mallar för säljledning, produktintroduktioner, årsplanering, säljmöten, säljkonferenser, kampanjhantering, nyckelkundsutveckling och mycket annat.