Inuti BI

Inuti BI 2017-05-22T14:03:59+02:00

Konsultmys

Nästa alla företag och organisationer har någon form av beslutsstöd. Den enklaste formen är klassiska rapporter eller Excel-modeller, som man inte kallar Business Intelligence, men som har samma syfte som moderna och avancerade BI-system. Ibland finns avancerade lösningar hos controllers eller på marknadssidan, men långt ifrån alla i organisationen har BI-hjälpmedel för sina dagliga arbetsuppgifter.

Allt fler har nytta av BI-stöd

Användandet av beslutsstöd är under snabb förändring. BI-system, med några år på nacken, används av dedikerad personal som efter bearbetning levererar beslutsunderlag till personer i ledande befattningar. Det är till stor nytta, men innebär ändå att många beslut fattas utan relevant information.

Allt mer konkurrens innebär att det inte duger att ha 80% lönsamma kunder, utan alla kunder måste vara lönsamma. Genom att förse medarbetare på de flesta nivåer beslutsstöd kan man nå ett sådant mål.

Komponenter i BI-system

Central del i beslutsstöd är databasbaserade informationslager som har tillgång till relevanta datakällor. Ett informationslager (data warehouse) är en genomtänkt sammanställning av information från flera källor och som är enkel för alla att arbeta med. Det ska ge en gemensam bild av sanningen som underlättar avancerad analys.

Med Data mining-verktyg i BI-systemet får man hjälp att strukturera analysprocessen om databaserna är stora och informationen är svåröverskådlig. Det som användarna sedan ser är resultatet från olika typer av rapportverktyg och publiceringssätt.