Rätt information

Rätt information 2017-05-22T14:03:59+02:00

Seglingstjejer

Hantera information rätt

Att servera rätt information till rätt person på rätt sätt och i rätt tid är meningen med BI-system. Med rätt information menas tillräckliga och adekvata underlag – inte all möjligt och onödiga detaljer.

Rätt info till rätt person

Enkelt uttryckt är IT-baserat beslutsstöd ett verktyg för att leverera den information som en medarbetare behöver för aktuell arbetsuppgift. I en stor organisation är detta en avancerad uppgift eftersom det finns många källsystem att hämta data från. Bra beslutsstöd ska snabbt ge användare överblick över läget, hur man ligger till relativt mål och vad som behöver åtgärdas. Detta oavsett om målen eller nyckeltalen är på individnivå, grupp/avdelningsnivå eller företagsövergripande.

Rätt info på rätt sätt

BI-system ska även ge effektiv informationsspridning och stöd för verksamhetsstyrning. Avvikelser, trender och mönster ska kommuniceras och identifieras. Presentation måste ske så att den är begriplig för mottagaren och dessutom tydlig och svår att missförstå.

Rätt info i rätt tid

Den totala informationsmängden ökar år från år samtidigt som affärstempot ofta är intensivt. Det är ofta bättre att få tillräckligt med information i rätt tid för att fatta beslut, än att invänta komplett information när det är för sent att använda den.