Digital förvaltning

Digital förvaltning 2020-09-21T17:05:12+02:00
Konsult med etiketter

Agio skapar offentlig nytta

Agio är specialister på digital förvaltning och erbjuder tjänster och systemlösningar för att digitalisera arbetsflöden och verksamhetsprocesser. Vi förbättrar informationsprocesser och ärendeflöden och bidrar på så vis till att organisationer och myndigheter arbetar effektivare och blir mer tillgängliga.

Våra konsulter besitter expertkompetens inom digital förvaltning. De arbetar utifrån övergripande strategier med att leverera skräddarsydda lösningar för organisationer, myndigheter, kommuner och landsting.

Vi har lång erfarenhet av utveckling och införande av dokument- och ärendehantering och arkivlösningar. Agio är med från analys- och utredningsfaser till förändringsledning, införande och innovativ förvaltning som säkerställer kontinuerlig nyttorealisering.

Därutöver erbjuder vi:

  • Verksamhetskonsulter med särskild kompetens inom myndigheters informationshantering
  • Verksamhetskonsulter för förändringsprojekt inom myndigheten, mellan myndigheter och med medborgare och företag.
  • Projektledare för myndigheters verksamhetsprojekt

Konsulter inom digital förvaltning