Dokument- och ärendehantering

Dokument- och ärendehantering 2017-05-22T14:04:00+02:00

Mätbar nytta för organisationer

En IT-baserad lösning för dokument- och ärendehantering underlättar tillgång till rätt information i en organisation. Det spar personal, förbättrar kunskapsöverföring, ger kontroll över vad som ska levereras, vem som ska leverera och när det ska levereras.

Våra verksamhetskonsulter med specialistkompetens inom e-förvaltning och dokument- och ärendehantering skapar nytta i er verksamhet:

  • Ordning på processerna
  • Enhetligt arbetssätt med ärenden och handlingar
  • Effektivare ärendeflöden
  • Tydliggörande av dokumentklassningen och dokumentstrukturerna

Agio är med från ax till limpa

Våra konsulter är experter inom sina områden och bygger kundanpassade lösningar med Platina och Sharepoint.

Agio levererar kompletta system för hantering av dokument och ärenden, eller ECM (Enterprise Content Management). Vi arbetar som processutvecklare, projektledare och systemutvecklare och skapar IT-lösningar baserade på standardsystem från ledande produktföretag.