Nyttorealisering och verksamhetsutveckling

Nyttorealisering och verksamhetsutveckling 2017-05-22T14:04:00+02:00

Nyttorealisering

Agios tjänstepaket inom Nyttorealisering skapades för att våra kunder ska få bästa stöd vid de olika faserna i ett förändringsprojekt.

Förändringsledning

Agios verksamhetskonsulter hjälper verksamheter att gå från nuläge till nyläge. Med oss som partner i förändringsarbetet skapas nytta från dag 1.

Kickstart

Genom att inleda ett nytt projekt med en kickstart påskyndas grupprocessen och man skapar en hög nivå av engagemang, tillit och öppenhet.

Agio levererar effektivare processer

Agios konsulter har mångårig erfarenhet av verksamhetsstyrning, förändringsledning och utvecklingsinsatser från ett stort antal ledningsprojekt i offentlig och privat verksamhet.

Komplexa IT-investeringar kräver kompetens som inte alltid finns i den egna organisationen för att ”köpa rätt”. När organisationen varje dag är beroende av ett nytt IT-systemet, så är det dyrt och svårt att korrigera missar i beställnings- och implementeringsarbetet.

Vi har kompetenser, metoder och erfarenheter för ett lyckat förflyttningsarbete från förstudie till införande och förvaltning!

  • Våra konsulter leder och styr förändringsinsatser – med verksamheten och dess intressenter!
  • Vi leder komplexa projekt som involverar verksamhet och IT
  • Agio arbetar med ständig nyttorealisering i en innovativ förvaltning
  • Vi tar ansvar från förstudier till införande och förvaltning

Projektledare och verksamhetsutvecklare