Produktionsstyrning

Produktionsstyrning 2017-12-05T11:43:13+01:00
Konsulter i gruvan

Agio effektiviserar under jord

Agio har unik kunskap och lösningar för verksamhetsplanering och logistik inom gruvindustrin. Med prisbelönt spetskompetens skapar vi nytta inom tung industri och en av Sveriges viktigaste basnäringar.

Affärsområdet produktionsstyrning består av verksamhetskompetens, arkitekter, projektledare systemutvecklare, testare och förvaltningsledare och leveranserna består av resursförstärkning, lösningsutveckling och förvaltning.

Lösningarna används inom kontor, som mobila lösningar för fordon, i mobiler och industri-PC. Allt beroende på verksamhetens behov.

Konsulter inom Produktions- och logistiksystem