Focuz

Focuz 2017-05-22T14:03:56+02:00

Ledningar

Ett verktyg för all slags ärendehantering

Focuz klarar hela kedjan – allt från ärenderegistrering, återrapportering av utfört arbete till uppföljning i form av statistik och rapporter.Ett mångsidigt och användarvänligt verktyg för alla verksamheter i behov av rondering, underhåll av olika typer, felanmälan och arbetsorderhantering. Eftersom Focus stödjer många verksamhetskrav kan all slags ärendehantering kan skötas i samma verktyg.

Bygg Focuz med moduler

Focuz består av sex standardmoduler:

  • Felanmälan
  • Ärendecentrum
  • Arbetsorder
  • Rondering
  • NTG – Nyckeltalsgrafer och Driftdagbok.

Kombinera olika moduler för att effektivisera verksamhetens ärendehantering.