Wolis

Wolis 2017-05-22T14:03:56+02:00

malm

 

 

Med föraren och lasten i fokus

Sedan 2002 effektiviserar och förbättrar Wolis styrning, kontroll och uppföljning av lasting under jord. Systemet belönades med pris för bästa RFID lösning.

Under åren har Wolis utvecklats från ett lastinformationssystem till dagens mobila logistiksystem. Wolis kan kan användas fritt inom ett företags processer och är mycket väl anpassat för upplagshantering och lastintensiv verksamhet.

Låt Wolis förbättra förarens arbetssituation

En av Wolis styrkor är att systemet sköter om stora delar av informationshanteringen.
Systemet avlastar föraren och förbättrar arbetssituationen så att föraren kan fokusera på att hantera sitt fordon på bästa sätt.

Det är inte bara inom gruvindustrin Wolis kan göra nytta- utan skogsbranschen, transportbranschen, tung industri och energisektorn och är branscher där Wolis kan bidra med förbättrade arbetsprocesser.